Media Times Review    Google   
___

Мастило
 май 2004

БЕЗСЪНИЦИ
Никита Нанков
 
     Тая нощ тя сънува сън. Стои на високо място, може би планински връх, от който надолу се спущат безкрайни широки стъпала - докъдето й видят очите - и там, някъде далеч, много далеч, почти на хоризонта, се вижда морето под невъобразими зелени небеса - с плитчини и разливи, с дълбини и скали, заоблени като гърбиците на камили - или като нарисувани по коприна с едри размивки туш, обгърнати в китайско-сребристо и зеленикаво-синкаво (това е Северното сияние) и там, в далнината, се реят птици, големи ята, които ту се стрелкат ниско, ту се устремяват нагоре и изчезват в облаците. Тя разбира, че няма да слиза по стълбите, макар че така й се иска да нагази в морето, но то е така далече - разперва ръце и - полите й политат, а подир полите полита и тя - лети стремглаво и скосява към морето, усещането за полет и бързина е ново, смайващо омайващо като едно огромно “Хa!”, спуска се към слънчевите вълни, почти докосва с гръд морето - и се събужда.
     Сърцето й бие до пръсване, тялото й още се носи с новата и неизпитвана тръпка на летежа. Сред разбягващото се блаженство на съня се мярва мисъл: Господи, ами щом като мога да летя, защо не съм летяла досега, Господи? Четиресет и четири години, осем месеца, седемнайсет дни и осемнайсет нощи (родена е в четвъртък, в седем вечерта). Заплаква горчиво, неудържимо, на глас. И вече повече не мигва до сутринта.
     И подир тая нощ тя, всяка следваща нощ, се кокори до съмнало към брадавицата от спаружена капка боя върху тавана. Или жуми до изтръпване на очните ябълки и се напъва да заспи. Безсъници.
 
17 февруари-26 май 2003 г.
 
Copyright © Никита Нанков

*Авторът преподава сравнително литературознание в Indiana University, Bloomington, IN, US; има редица публикации в областта на българската и чуждата литература и в интердисциплинарните изследвания - естетика, семиотика, изобразително изкуство, кино и теория на превода. Негови са книгите "Празни приказки" (2000), "В огледалната стая" (2001) и "Триднев (2002)". Трите книги могат да бъдат купени директно от издателя, адрес за връзка: sonm@astratec.net
Други произведения на Никита Нанков можете да намерите на http://grosni-pelikani.cult.bg/

за контакт с Никита Нанков: nnankov@indiana.edu

MTR Архив
Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков