Media Times Review    Google   
___

Перспективи
 август 2003

Стопяващата се Русия - население и сигурност

Анализ на RAND Corporation


Населението на Русия става все по-малко и все по-старо. През 1992 година населението на страната се изчисляваше на 148 милиона; днес броят е 145 милиона. Това е спад много по-голям от спада на която и да било страна през последното десетилетие и някои анализатори предричат, че броят на хората в Русия ще намалее под 100 милиона през 2050. Броят на руснаците между 15 и 25 години временно се увеличава, заради високата раждаемост през 80-те години, но може да се стопи наполовина през следващите петдесет години, заради ниската раждаемост през 90-те. Това ще бъде голямо предизвикателство за една страна, която вече трудно се справя с един увеличаващ се брой проблеми, свързани със сигурността - от контрола и охраната на най-дългите граници в света до управлението на най-големият ядрен арсенал.

Демографската промяна ще се отрази силно на руската армия, полиция, на граничните войски и другите военни сили, които през следващите години няма да могат да се попълват изцяло. И проблемът надхвърля простия спад в броя на населението. Младите руснаци, населението откъдето армията и другите служби на сигурността попълват голямата част от своя персонал, днес са измъчвани от здравни проблеми, между които алкохолизъм (един стар проблем), туберкулоза (един завръщащ се бич) и СПИН (една бързо разпространяваща се нова епидемия). Смъртността сред руснаците между 15 и 24 години се е увеличила почти двойно през 90-те и е почти три пъти по-висока в сравнение със смъртността между американците на същата възраст. Броят на смъртните случаи, предизвикани от самоубийство, един от най-големите убийци на млади руснаци днес, е три пъти по-висок от броя на самоубийците в САЩ. Също така, много млади руснаци, които са годни за военна служба (а тя е задължителна), се опитват да я избегнат чрез подкупи.

За разлика от много европейски държави, които също страдат от намаляващо население, днешна Русия не може да компенсира загубата на човешка сила, наливайки пари или технологии в своите военни и други органи на сигурността, тъй като развитието на икономиката и на научния й сектор пострадаха силно през последното десетилетие. Освен това населението застарява, а заедно с това нарастват пенсионните нужди, което допълнително намалява ресурсите, които могат да бъдат заделяни за сигурност. Русия може да разшири своя военен състав, включвайки в него повече жени, но отношението на военните към тяхното участие в армията е лошо и това решение може и да не се осъществи скоро.

Без достатъчно човешка сила, която да охранява широките граници и да отговаря ефективно на вътрешните и външните проблеми, свързани със сигурността, Русия е изправена пред заплахата да загуби битката с контрабандата, тероризма и разпространението на оръжията за масово поразяване - опасности, които далеч надхвърлят границите й.


Автори: Джулия Даванцо - директор на Population Matters project в RAND Corporation, Клифърд Грамих - член на Research Communications Group, Олга Оликер - политолог.