Media Times Review    Google   
___

Мастило
 август 2004

Стихотворения

Илко Дренков


          * * *
          Трябва понякога да пътувам,
          За да не дразня номада в мен;
          Иначе в хола палатката ще опъне.


          * * *
          Искам да се гушна,
          В някоя от старите фотографии
          да се мушна.


          * * *
          Дъжда валя, на моменти плющя,
          а когато спря –
          паветата се усмихнаха до зъби.


          ЛИЦА

          С жадния си поглед
          Се взирам в лицата
          И търся, чакам...

          Напрягам поглед,
          Себе си отвивам,
          Жаден си отивам.


          * * *
          застудя....
          пиленце затропа
          във водосточната тръба.

          * * *
          Порязах те с поглед
          Поряза ме и ти
          във въздуха остана да сълзи...

          
          * * *
          Една жена улови
          безсрамния ми поглед къмто друга...
          После се усмихна закачливо.


          * * *
          В скуката сива на големия град
          Имам много свободни часове
          И малко банкноти по петдесе...

          * * *
          Одеялото кога обгръщам
          едната ивица откъм главата,
          другата е при краката.

 

Илко Дренков e завършил история в Югозападен Университет "Неофит Рилски". Пише статии, поезия и есета. Има две издадени стихосбирки "Стъкълца" (2000) и "Сетива" (2004). Можете да изпратите писмо на автора на адрес ilko_drenkov@yahoo.co.uk и да посетите личната му страница http://www.drenkov.hit.bg/

MTR Архив
Книгата на Хенри Брайлсфорд “Македония, нейните народи и тяхното бъдеще” (Macedonia, its races and their future) е издадена в началото на 1906 г. И до днес тя остава постижение не само в английската, но и в световната историография и е своеобразен еталон в културно-историческите изследвания за Македония.
Илко Дренков

Илко Дренков