Media Times Review    Google   
___

Мастило
 декември 2002

Трамвай

Никита Нанков*


<<< към предходната страница
 
Смели
зайчета бели
най-отпреде седели
и въртели,
въртели,
въртели,
 
въртели,
въртели,
въртели,
 
въртели ръчки и лостове.
Край трамвая летели,
летели,
 
летели,
летели,
летели -
по-бързо от степни газели -
къщи, дървета и мостове
и искри на огнени гроздове. . .
 

Copyright © Никита Нанков