Media Times Review    Google   
___

Мастило
 декември 2004

 Никита Нанков

  

LONDON

 

 

А когато на другия ден се събудих

от чуждите шумове в чуждата къща

и подирих компанията

на бутилката мляко

пред отсрещната синя врата,

благослових горчивия вкус на лекарство в устата.

“Не забравяй за хапчето - каза ти. -

Самолетът излита довечера в седем.”

 

 

 

Юли 1991 г.

28 февруари 2004 г.

 
Copyright © Никита Нанков

*Авторът преподава сравнително литературознание в Indiana University, Bloomington, IN, US; има редица публикации в областта на българската и чуждата литература и в интердисциплинарните изследвания - естетика, семиотика, изобразително изкуство, кино и теория на превода. През 2004 година е публикувана на хърватски книгата му (POST)MODERNISM & (POST)COMMUNISM: ESSAYS ON THEORY, FILM, AND LITERATURE. Негови са книгите "Празни приказки" (2000), "В огледалната стая" (2001) и "Триднев (2002)". Трите книги могат да бъдат купени директно от издателя, адрес за връзка: sonm@astratec.net
Други произведения на Никита Нанков можете да намерите на http://grosni-pelikani.cult.bg/

за контакт с Никита Нанков: nnankov@indiana.edu

MTR Архив
Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков