Media Times Review    Google   
___

книги
 февруари 2007

АНТИАМЕРИКАНИЗМИ

Питър Катценщайн и Робърт Кеоан

Арабските реакции към американската подкрепа за Израел при неговият последен конфликт с Хизбула още веднъж поставиха антиамериканизма в новините. Когато се случват лоши неща, широко разпространена тенденция, съществуваща не само в Близкия изток, но и в целия свят, е да се обвинява Америка за нейните грехове, нейните задължения или нейните пропуски. Когато посолството на Китай в Белград беше бомбардирано, китайският народ бе убеден, че това е един умишлен акт на американското правителство; терористичните атаки върху обикновени граждани в Британия се тълкуват от англичаните като резултат от подкрепата на Обединеното кралство към американската политика; когато СПИН-ът опустошава Африка, Съединените щати са виновни, че не правят нищо, за да предотвратят това.

Тези изблици на антиамериканизъм могат да бъдат разглеждани просто като начин на протест към американската външна политика. Наистина ли “антиамериканизмът” е просто израз на подобен тип опозиция или е нещо, което има много по-дълбоки корени? Ако проявите на антиамериканизъм са просто начини за протест към политиката на хегемостичната сила, то тогава само етикетът е нов, но не и съдържанието. Преди Първата световна война американците реагират на британската хегемония като опозиция на “ John Bull .” Все пак широко разпространено е усещането, че антиамериканизмът е нещо повече от проста опозиция към това, което Съединените щати правят , по-скоро антиамериканизмът е опозиция на това, което е Америка. Критиките към Съединените щати често отиват далеч отвъд тяхната външна политика: те достигат до американските социални и икономически практики, включително публичната роля на жените; до американските социални политики, включително смъртното наказание и до американската популярна култура, включително парадирането на секса. Глобализацията често се смята за американизация и затова среща отпор. И още, във Франция, която от дълги години има отношения със Съединените щати, антиамериканизмът се простира отвъд десетилетията дори преди създаването на американската република.

С няколко колеги наскоро завършихме книгата Anti - Americanisms in World Politics , в която се опитваме да разкрием тези проблеми и в тази статия ние ще дискутираме четири от нейните теми. Първо ние различаваме антиамериканизмите, които са плод на мнение или предразположение. Второ, трябва да признаем, че това, което наричаме “антиамериканизъм” варира според това кой реагира срещу Америка. Трето, в нашата книга описваме няколко различни типа антиамериканизми и посочваме къде всеки от тях е концентриран. Разнообразието на антиамериканизмите ни помага да видим колко повърхностни са повечето теории, което го обясняват. Накрая, наличието на антиамиреканизми и също така огромното им разнообразие, показва това, което ние наричаме поливалентност на едно комплексно и калейдоскопично американско общество, в което наблюдателите могат да намерят всичко, което не харесват – от пуканки до протестантизъм. Комплектността на антиамериканизма отразява комплектността, поливалентността на Америка сама по себе си.

МНЕНИЕ И СКЛОННОСТ

Разграничението между мнението и склонността е основно за нашият аргумент. Някои изяви на неодобрително отношение просто отразяват мнение : неодобрителни оценки за Съединените щати или за тяхната политика. Други обаче отразяват склонност : едно предразположение да се вярва на негативните сведения за Съединените щати като тотално се обезценяват позитивните. Склонността е характерна с изкривяването на информацията, за да бъде създадено мнение. Склонността ще има много по-сериозни дългосрочни последици към американската външна политика, отколкото мнението.

Разликата между мнение и склонност дава отражения върху политиката и особено върху дебата между ляво и дясно в неговата значимост. Действително ние открихме, че позициите спрямо антиамериканизма отляво и отдясно са вътрешно противоположни. Казано най-общо американската левица се фокусира върху мнението , отколкото върху склонността - опозицията към американската външна политика, според левичарския възглед, е в голяма степен оправдана. Левицата също така често внушава, че антиамериканизмът поставя сериозен дългосрочен проблем пред американската дипломация. Все пак дотолкова, доколкото антиамериканизмът отразява краткотрайното мнение, защо трябва да има дългосрочни ефекти? Промените в политиката биха премахнали основата на критицизма и биха решили проблема. Обратно, американската десница твърди, че антиамериканизмът отразява една дълбока и стара склонност спрямо Съединените щати: хората, които ( съзнателно или несъзнателно ) мразят американската свобода, мразят Америка за това, което е . И още, десницата също е склонна да твърди, че антиамериканизмът може да бъде преодолян: ако САЩ провежда ефективна политика, възгледите ще бъдат променени. Но същността на склонността да се мрази Америка е отхвърлянето на информацията, която не отразява първоначалният възглед: предубедените хора не променят своите възгледи в отговор на нова информация . Оттук, ако склонността е проблем, то той се превръща в един дълготраен проблем на Съединените щати. И леви и десни трябва следователно да премислят своите позиции.

Възгледът, който ние поддържаме в своята книга, е това, което наричаме антиамериканизъм, особено извън Близкия изток, в действителност и в голяма степен, е мнение. То е нестабилно и може да изчезне в отговор на различните политики, както това се е случвало в миналото. В това отношение американската левица е точна в своите преценки, докато десницата надценява възмущението срещу американската сила и омразата към американските ценности. Ако десницата беше права, то антиамериканизмът в началото на новото хилядолетие трябва да е достигнал най-високите си стойности. Противоположно на това, изследванията сочат, че през 2002 година, като бъдат изключени Близкият изток и Аржентина, настроенията в повечето страни по света са благосклонни към Америка. Все пак по отношение на последиците от антиамериканските възгледи, десницата изглежда е на прав път. Трудно е да се намерят големи проблеми за американската външна политика, създадени от самия антиамериканизъм. Това не трябва да звучи като изненадващо, защото преди войната в Ирак публичното мнение към САЩ беше в голяма степен положително.

АНТИАМЕРИКАНИЗМИ

Ние дефинираме отношението, което отива отвъд простото негативно мнение към американската външна политика, като психологическа предразположеност да се поддържа негативен възглед към Съединените щати и американското общество като цяло. Подобен негативен възглед може да бъде повече или по-малко интензивен и може да бъде класифициран в четири главни типа антиамериканизъм, базирани на идентичността и ценностите на наблюдаващите. От най-малкия до най-интензивният ние подреждаме тези типове антиамериканизъм като либерален, социален, суверено-националистически и радикален. Другите форми на антиамериканизма са по-скоро специфични за определени периоди от историята.

Либералният антиамериканизъм . Либералите често критикуват Съединените щати, че не могат да достигнат до своите собствени идеали – една страна, посветена на демокрацията и самоопределението, поддържаше диктатури по света по време на Студената война и продължава да прави това в Близкия изток след като противопоставянето на комунизма приключи. Войната срещу тероризма доведе Съединените щати дотам да поддържа разнообразие от други неатрактивни, дори отблъскващи, режими и политически практики. В областта на икономиката Америка твърди, че подкрепя свободата на търговията, но защитава своето собствено земеделие от конкуренцията на развиващите се страни и търси да наложи по-широка патентна защита на американските фирми за лекарства и интелектуална собственост. Подобно поведение излага Съединените щати на обвинения в лицемерие от хората, които споделят идеалите на Америка, но оплакват нейните действия.

Либералният антиамериканизъм е преобладаващ в либералните общества на напредналите индустриализирани страни, особено в онези, които са били колонии или повлияни от Великобритания. Няма либерален антиамериканист, който някога да е взривил бомба с цел да убие американци или да е планирал атака срещу САЩ. Потенциалното влияние на либералния антиамериканизъм би било не генерирането на атаки срещу Съединените щати, а по-скоро намаляване на подкрепата към американската политика. В очите на либералния антиамериканист САЩ представляват една егоистична сила, която по-скоро парадира със знамената на демокрацията и човешките права, отколкото да бъде истински защитник на тези ценности.

След като либералният антиамериканизъм се подхранва от усещането за лицемерие, една по-малко лицемерна политика на САЩ би намалила значително неговите ефекти. Лицемерието обаче е неразделна част на всяка суперсила, която изповядва универсални идеали. То се оказа много по-важно за бъдещето на Съветския съюз, отколкото за Съединените щати. Нещо повече, една от най-важните черти на плуралистичната демокрация е, че нейните лидери смятат за важно да настояват, че действат в съгласие с демократичните идеали, докато в същото време трябва да отговарят на натиска на различни групи, преследващи своя интерес, който обикновено е тясно ограничен. Когато интересите на политически силните групи наложат политика, която не отразява демократичните идеали, тези идеали биват жертвани. Лицемерието е често срещан спътник на демокрацията. То е обект на критика не само в либералните страни, но и в нелибералните, например китайското обществено мнение асоциира Съединените щати с придържането към двойни стандарти в своята външна политика като цяло и в частност във воденето на войната с тероризма.

Лицемерието в американската външна политика е не толкова резултат от етическото падение на американските лидери, колкото по-скоро второстепенен продукт на ролята, която САЩ играят в световната политика и на същността на демократичните режими като цяло. Следователно то не може да бъде премахнато. Докато има лицемерие, либералният антиамериканизъм ще има обилен материал за критика.

Социален-антиамериканизъм. Демокрацията се прилага в много форми, но ние не можем да не различим американското “дърво” в “демократичната гора”. Много демократични общества не споделят типичната за Америка комбинация между уважение и зачитане на индивидуалните свободи, силно упование на личната отговорност и дълбоко недоверие към правителството. Това е една от причините хората в останалите демократични страни да реагират негативно спрямо американските политически институции и техния социален и политически ред, който освен това се крепи изключително на свободния пазар. Те предпочитат по-дълбоката намеса на държавата в социалния ред, отколкото това е възможно или прието в САЩ. Социалните демократични държави в Скандинавия, християндемократическите държави на европейският континент и развитите индустриални държави в Азия като Япония например са примери за демокрации, чиито институции и практики контрастират по много начини с тези в Америка.

Социалният антиамериканизъм е основан на ценностни конфликти, които отразяват различията в множество сфери на живота - от свободата до преследването на лично щастие. Несправедливостта, свързана с американската политика предпочитаща богатите над бедните, често пъти е обект на порицание. Критиката тук е различна от тази на либералите, които се възмущават от американското лицемерие. Съществуват реални ценностни конфликти по въпроси като смъртното наказание, предпочитанието на останалите демокрации към социалните протекции, към многостранните подходи, вместо едностранните и ненарушимостта на международните договори. Тези дълбоки ценностни конфликти обаче са много по-незначителни пред конфликта, който съществува при радикалния антиамериканизъм. Социалният антиамериканизъм в крайна сметка съществува в общества, които споделят едни и същи базови ценности с Америка.

Суверено-националистическият антиамериканизъм . Една трета форма на антиамериканизъм се фокусира върху политическата сила. Суверено-националистите се интересуват от две основни неща: важността на контрола, който се оказва върху световната политика и важността и ценността на колективните национални идентичности. Тези идентичности често пъти са облечени в ценности, които са враждебни към американската култура и идеали. Държавният суверенитет следователно се превръща в щит срещу нежелани инструкции и намеси от страна на Америка.

Ударението, което различните националисти поставят, може да се различава по три начина. Първо , то може да бъде върху национализма : върху колективното национално самосъзнание, което е източник на позитивна идентификация. Националната идентичност е една от най-важните политически ценности в съвременната световна политика и има малко свидетелства, които да сочат, че тя ще загуби своята значимост. Този тип идентичности са потенциален източник за антиамериканизъм, без значение дали са силни ( предлагайки позитивни контра-ценности ) или слаби ( когато антиамериканизмът е запълнил празнината от липсващи позитивни ценности ).

Второ , суверено-националистите могат да наблегнат на суверенитета . В много части на Азия, Близкият Изток и Африка, където държавният суверенитет е дошъл след тежки войни за национално освобождение, суверенитетът е изключително ценено благо, което трябва да бъде защитавано. И в Латинска Америка, с нейната особена история, неоспоримото превъзходство на САЩ подклажда силните чувства спрямо суверенитета на държавата. Антиамериканизмът, заложен в суверено-национализма, е по-малко разпространен в Европа, отколкото в останалите части на Европа по една проста причина: европейската политика през последния половин век беше посветена на общия европейски проект, т.е. към едно общо и доброволно разделяне с част от националния суверенитет.

Третият вариант на суверено-националистически антиамериканизъм се случва там, където хората виждат своите държави като потенциални велики сили. Подобни общества са склонни да дефинират своето собствено състояние отчасти като опозиция на доминиращите държави. Някои германци силно ненавиждат Англия преди Първата световна война, защото я смятат за единствената причина “Германия да не може да намери своето заслужено място под слънцето.” Британо-германското съперничество преди Първата световна война беше забележително особено като се имат предвид приликите между тези две високо индустриализирани и отчасти демократични общества и също така като се има предвид факта, че техните кралски фамилии бяха кръвно свързани. Тяхното политическо съперничество беше органично – класическото противопоставяне на морската сила от деветнадесети век срещу бързо растящата континентална сила. Съперничеството подхранваше омразата, а не уважението.

Суверено-националистическият антиамериканизъм се приема добре в общества, които имат традиции в живота и изграждането на силна държава. Намесата в държавния суверенитет се приема особено болезнено в страни, където държавата има капацитета и традициите да управлява голяма част от вътрешния живот на своите поданици.

Китай е особено интересен по отношение на тази категория антиамериканизъм, тъй като у него съществуват и трите елемента на суверено-национализма. Китайските елити и общественост са изключително националистически настроени и много чувствителни към заплахите спрямо китайския суверенитет. Нещо повече, Китай вече е велика сила, която има амбицията да стане още по-силна. И все още Китай е по-слаб от САЩ. Големият военен капацитет на Съединените щати създава допълнителни условия за латентен антиамериканизъм. Бомбардирането на китайското посолство в Белград през 1999 година или случая с шпионския самолет през 2001 година направиха този антиамериканизъм особено видим.

Радикалният антиамериканизъм. Четвъртата форма антиамериканизъм ние определяме като радикална. Тя е изградена върху вярата, че американската идентичност, такава каквато я виждаме във вътрешните икономически и политически отношения, както и в самите институционални практики на САЩ, е враждебна към напредъка на добрите ценности, практики и институции навсякъде по света. Според радикалният антиамериканизъм, за да стане светът по-добър американската икономика и общество трябва да бъдат трансформирани, без значение чрез вътрешен или външен натиск.

Радикалният антиамериканизъм беше характеристика на марксистко-ленинистките държави като Съветския съюз до техните последни дни и сега е все така силен в страни като Куба и Северна Корея. Когато марксисткият революционен устрем беше все още жив, радикалният антиамериканизъм бе асоцииран с призива за кървави революции срещу подкрепяните от Америка режими, та дори и в самата Америка. Привържениците на марксизма и ленинизма днес са толкова слаби, че тяхната активност остава повече в сферата на реториката, отколкото в реалната политика и действия.

Днешната най-крайна форма на съвременния радикален антиамериканизъм поддържа, че западните ценности са толкова отвратителни, че хората, които ги споделят, трябва да бъдат унищожени. Съединените щати са водещата западна сила и следователно те са главният източник на злото в света. Това зло може да приема различни форми – от равенство за жените и публичното показване на голото човешко тяло до върховенството на християнството. За този тип антиамериканизъм, Америка, заедно с хората й, които са се отклонили от правилния път и истината, трябва да бъдат унищожени.

Религиозно вдъхновеният, както и светският антиамериканизъм, настояват за отслабване, разрушаване или трансформация на политическите и икономическите институции на САЩ...

Превод със значителни съкращения: Цончо Цончев

Питър Катценщайн е професор по международни отношения в Cornell University . Робърт Кеоан е професор по международни отношения в Princeton University . Статията е публикувана в Policy Review.

Четете още в Policy Review:

China's Stubborn Anti-Democracy

Hoping for change isn't enough.

By Ying Ma

***

The Moral Basis of a Free Society

Sustaining a healthy society requires more than capitalism and democracy. It takes a commitment to moral renewal

By Steve Forbes
Anti-Americanisms in World Politics (Cornell Studies in Political Economy) (Paperback)

MTR връзки
Вярата, че човешкият прогрес може да бъде постигнат чрез разрушаването или дори упадъка на американската сила, е опасна илюзия. Да се твърди, че голямото неравенство в богатството, което съществува между напредналите капиталистически страни и Третия свят може да бъде излекувано чрез изблиците на бясното и ирационално охулване на Америка е не само утопично, но и неморално.
Лий Харис

Текстът е част от наскоро публикуваната книга “Дясната нация: консервативната сила в Америка”. Автори са редакторът на американското издание на Economist Джон Миклетуайт и вашингтонския кореспондент на списанието Ейдриън Уулдридж.
Джон Миклетуайт и Ейдриън Уулдридж