Media Times Review    Google   
___

Фотография
 юли 2006

Петър Дочев - ПЕРКОНИС

Българска митология

 

Заорване – Заораване

     Този обред се правел с цел да се опази селото от болести и зли сили, които идват отвън. Затова се изоравали 3 ивици около селото – наричали обреда "заорване"... Това е един изключително рядко изпълняван обред поради многото трудности, свързани с осъществяването му.

     Първо – в гората трябвало да се открие дърво-близнак, т.е. дърво, което се разклонявало още от корена. От това дърво се правела дървената част на ралото. Трябвало да се изработи за една нощ.

     Второ – за железния уред на ралото – палешника, се събирало желязо от 9 села. Желязото се ковяло от двама ковачи-близнаци. Ковяли го само нощем, по тайна доба, защото никой не трябвало да ги види. Докато изработвали "палешника" ковачите трябвало да бъдат съвършено голи и да спазват ритуално мълчание. Изработването трябвало да приключи за една нощ. При първи петли работата спирала.

     Трето – за това рало – вече готово – трябвало да се намерят два вола-близнаци /понякога се изисквало воловете да се впрягат за първи път/, а орачите – двама момци-близнаци.

     При тези условия всичко било готово за извършване на обреда. В деня на заорването глашатай разгласявал в цялото село, че през нощта ще се извършва ”заорване” и всички трябвало де се приберат след залез и да не излизат навън по никакъв повод. Никой не трябвало да види орачите, защото щяла да се развали магията.

     И така, посред нощ, двамата братя-близнаци подкарвали двата вола-близнаци. До първи петли те трябвало да изорат 3 ивици, на разстояние една от друга един лакът, около селото. Докато това траело момците били съвършено голи.

     Понякога обредното заорване се придружавало и от допълнителни магически действия. Братята трябвало да добият жив огън чрез триене на две дървета и после всички в селото трябвало да напалят огъня в къщите си от този жив огън. Или пък – две девойки-близначки трябвало да замесят и изпекът обреден хляб.

     Този обред се правел само веднъж, при основаването на селото или скоро след това. Поради многото трудности обредът е извършван само в някои краища на България.

Петър Дочев - ПЕРКОНИС

MTR галерия:
Работил съм и познавам и други митологии, но така точна, сложно-обвързана и същевременно яснообоснована като българската не съм срещал. Прагматичното и митологичното, християнство и езичничество се преплитат като “българска шевица”, разказвайки за това: Защо и колко? На къде и как? върви човечеството... Къде е началото и къде – края и каква трябва да бъде “средата” на този вървеж...

Какво представлява street фотографията? – Тя е отражение на всекидневния живот; истински, автентични впечатления от обществени места. Места, които всеки посещава редовно – улицата, на която живеем, паркинга пред любимия ни магазин за хранителни стоки, метрото...


Средиземноморски маршрути

За да реализира проекта си Private and Public, Симон Хогсберг в продължение на една година, заемайки една и съща позиция на 3 метра от ъгъла на Еджуеър Роуд и Оксфорд Стрийт в Лондон, прави снимки на пешеходци, случайно попаднали в обхвата на камерата му.

Някои хора намират натрапчивия детайл, акта на близко наблюдение за скандален и неприличен. Но ако това, което търсите, е духа, същността на нещата, смятаме, че разглеждането на тази галерия ще си струва усилието.

Със своите емоционално наситени цветни фотографии, МакКъри, в духа на най-добрата документалистка традиция, уловя същността на човешките мъки и радости.