Media Times Review    Google   
___

Книги
 юни 2004

Анатомия на прехода

Издателство “Сиела” издаде книгата “Анатомия на прехода. Стопанската политика на България от 1989 до 2004”, чиито автори са Георги Ангелов, Лъчезар Богданов, Мартин Димитров, Владислав Сланчев, Красен Станчев, Георги Стоев, Асенка Христова и Димитър Чобанов.


В книгата авторите са се опитали да отговорят на въпросите:
     • Къде се намира България в сравнение с новите страни-членки на Европейския съюз? Защо те се развиват икономически по-добре от България?
     • Какви са закономерностите на регулиране на икономиката в България? 
     • Какво и как се случи в процеса на раздържавяване, при реституцията, приватизацията и просто прехвърляне на активи от държавни в частни ръце?
     • Какъв бе периодът на лъкатушене, проби и грешки в стопанската политика преди 1997 г. и по какво периодът след 1998 г. се различава от началото на реформата?
     • Как се развиваха банките през последните четиринадесет години и защо се стигна до финансовата криза от 1996 г. и 1997 г.?
     • Защо бе въведен валутният съвет и какви са резултатите от тази реформа?
     • Как бе натрупан външният дълг и как той се управлява сега?
     • По какво си прилича стопанската политика на “леви” и “десни” правителства в България? Как бе избран господстващият модел на такава политика? 
     • Какво представлява икономическата свобода и къде се намира България в сравнение с други страни в Световния индекс на икономическата свобода?
 
Книгата може да се закупи от следните електронни книжарници:
     • Books.bg
     • Мобилис
     • Българска книга
     • Хеликон
     • Пингвините