Media Times Review    Google   
___

коментари
 юни 2005

Как закона за здравното осигуряване ще ни попречи да влезем в ЕС

Гергана Колева *


 
Уважаеми дами и господа
 
Бих искала в качеството си на партийно неутрален експерт да Ви обърна внимание на няколко проблема, които възникват в последствие на закона за здравното осигуряване и които може да затруднят присъединяването на страната ни към ЕС:
 
Първо, законът противоречи на член 12 от договора за ЕС, където пише, че всяка дискриминация в ЕС въз основа на националност е забранена.
Второ, към това член 42 прибавя, че социални осигуровки се агрегират в държавите от ЕС, в които гражданинът е работил, така че да няма двойни плащания както от страна на държавата, така и от страна на гражданите.
 
От горепосоченото се вижда, че законът за здравното осигуряване дискриминира българските граждани в противоречие на договора за ЕС, защото облага с вноски на база на националност, а не на друга (доходи, работно място на територията на България) която ни равнопоставя с европейските ни бъдещи съграждани.
 
Този закон поставя българските граждани живеещи и работещи в други страни членки на ЕС в неравнопоставена позиция, защото те са обложени с двойна осигурителна тежест: веднъж като работещи и втори път като граждани на България. Това е незаконно и недопустимо, защото застраховки в една страна членка на ЕС важат за всички останали, а в някои случаи и в целия свят.
 
Здравна застраховка в България трябва да се плаща въз основа на работно място и доходи, така че да включва и чужди граждани живеещи в България, освобождавайки българските граждани в чужбина от двойно облагане. Застраховка в България от друга страна трябва да важи и в чужбина.
 
В противен случай националния закон за здравното осигуряване дискриминира българските граждани в противоречие на подписания договор за присъединяване към ЕС, който тук е задължаващ, и може да се внесе в Европейския съд като сериозно нарушение на правата на българските граждани.
 
Надявам се настоящото писмо да съдейства за промяната на този закон и едно по-достойно отношение към гражданите на България, равнопоставящо ги с Европейските им съседи.
 
Желая Ви успех
Гергана Колева

Гергана Колева живее в Копенхаген, Дания. Завършила е Business Administration в университета в Кьолн, Германия. В момента приключва докторска работа в Business School по политика на ЕС в Копенхаген във връзка със създаването на обща европейска зона за иновации в областта на фармацевтичното развитие на нови лекарства и промяна в здравната система.