Media Times Review    Google   
___

Книги,хора,идеи
 март 2004

Реалистът

Интервю на Джошуа Глен с консервативния философ Джон Кекес


Професионалните философи получиха своята репутация, заради съсредоточаването си върху техническите проблеми, които обезсърчават обикновените миряни… но не и Джон Кекес. Искреният консервативен професор по философия в State University of New York, Albany, прекара десетилетия в писане на амбициозни книги за масовия читател, включително "Against Liberalism", "Facing Evil" и "The Examined Life". Той вярва, че лявата морална визия за общество, даващо равна свобода, права и ресурси на всички, изразявана от поредица мислители от Русо до Джон Ролс, е пример на обикновено "самозалъгване". Нещо повече, в своята последна книга "Илюзиите на егалитаризма" ("The Illusions of Egalitarianism" (Cornell), той твърди, че тази визия е опасен водач за американските политици.

Въпрос: Защо описвате пропорционалното данъчно облагане, публичното здравно осигуряване, образованието и другите "егалитарно-либерални" политики като несправедливи?

Кекес: Подобни политики се основават на абсурдното предположение, че всички човешки същества имат право да получават равни блага. Но има голяма разлика между това какви блага заслужава да получи доброто и какви злото, какво заслужава почтения човек и какво престъпника, какво отговорният и какво безотговорният човек. Нещо по-лошо, неравномерното данъчно облагане несправедливо лишава добрите, почтените и отговорните от това, което те са заработили, за да се подпомогне някой, който е лош, престъпник или безотговорен или просто му е липсвал късмет. Първата група хора трябва да бъде насърчавана и подпомагана, а не втората.

В: Вие не сте съгласен с разбирането, че всички човешки същества имат равен морален статус и че заради това трябва да притежават еднакви фундаментални права. Но какво ще кажете срещу практическия аргумент, че един свят с равни човешки права е по-безопасен от свят на неравенство?

К: Хората могат да имат равен морален статус по рождение, но това, което вършат в живота си, ясно променя този статус. Войните, мъченията, насилието, дискриминацията, бедността, тероризмът и търговията с наркотици са широко разпространени по света и единственият начин да спрем тези зли действия е да намалим правата на злодеите. Никой не вярва в действителност, че убийците и техните жертви или терористите и техните заложници трябва да имат еднакви права на живот, свобода и щастие.

В: Много леви либерални теоретици твърдят, че злите действия са резултат, а не причина, за социалната несправедливост и затова социалната справедливост трябва да бъде най-големият приоритет на една политика.

К: Вярата, че социалната справедливост е най-важната политическа ценност е опасна, защото нейното преследване, често пъти е несъвместимо с преследването на други ценности - свобода, просперитет, ред, сигурност, правосъдие и така нататък - тези ценности не са по-малко важни. Опасна грешка е да даваш предимство на равенството, за сметка на всичко останало.

интервюто е публикувано в "Boston Globe"

статията е свободна за препечатване при следните условия>>>


MTR Връзки:
JOHN KEKES
"Conservatism is a political morality. It is political because it aims at political arrangements that make a society good, and it is moral because it holds that a society is good if it enables people living in it to live good lives, that is, lives that are personally satisfying and beneficial for others... Conservatives, do not seek to formulate a general theory that provides a blueprint for a good society. There is no such blueprint. This is why the most reasonable version of conservatism is skeptical and pluralistic... Their concern is with the evaluation of the arrangements and traditions that provide the particular framework in which individuals can try to make good lives for themselves. This is why the most reasonable version of conservatism is traditionalist. But it is also realistically pessimist because it recognizes that the prevalence of evil is created by contingencies over which human control is imperfect, since the attempts at control are affected by the very contingency they aim to control. Moderate skepticism about general theories in politics; pluralism about traditions, values, and conceptions of a good life; traditionalism; and pessimism about human perfectibility and the eradication of evil jointly define the version of conservatism..."