Media Times Review    Google   
___

Икономика
 март 2004

До: Милен Велчев, министър на финансите
Копие до: Симеон Сакскобургготски, министър-председател

Отворено писмо

Относно необходимостта от намаление на данъците

Уважаеми господин Велчев,

Също като Вас ние желаем икономиката на България да се развива бързо и благосъстоянието на българските граждани да расте. Именно поради тази причина бихме искали да насочим Вашето внимание върху изключително важното значение на данъчна реформа, свързана с намаление на данъците.

Данъчното облагане е пряко свързано с доходите на отделните граждани. По-ниските данъци оставят повече средства в ръцете на тези хора, които са получили дохода си с инициативност, умения, предприемчивост и упорит труд.

Данъците влияят върху темпа на икономическо развитие. Ниските данъчни ставки осигуряват възможности за повече местно спестяване, повишават ефективността и обема на инвестициите и привличат чуждестранни капитали. Те също така увеличават стимулите за труд, благоприятстват предприемачеството и поемането на риск. Ниските данъци намаляват изкривяването на цените и увеличават ефективността на икономическата система. Всички тези ефекти от ниските данъци увеличават икономическия растеж, заетостта, производителността и благоденствието.

Ниските данъчни ставки намаляват стимулите за укриване на доходи, ограничават корупционните практики, понижават дела на сивата икономика и увеличават събираемостта на данъците. Те също така опростяват значително процедурите и намаляват разходите в администрацията свързани с тяхното събиране. По тази причина едно значително намаление на данъчните ставки може да доведе до увеличение на приходите в държавния бюджет – това показва и опитът на други страни.

През последните години се наблюдава преизпълнение на заложените приходи в държавния бюджет. От друга страна има възможности за оптимизиране на бюджетните разходи или за намаляване на техния темп на растеж. Също така заради изисквания на Европейския съюз всяка година се увеличават косвените данъци и приходите от тях. Всичко това показва, че има възможности за намаление на преките данъци.

Във връзка с началото на бюджетната процедура смятаме, че е необходимо за 2005 година да се заложат значително по-ниски данъци. Според нас е подходящо и напълно възможно въвеждането на единна ставка от 10% за преките данъци – данъкът върху доходите, данъкът върху печалбата и осигурителните вноски. Такова намаление на данъците би облагодетелствало всички български граждани както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

София, 19 март 2004 година

С уважение:

Георги Ангелов
Член на управителния съвет, Българска макроикономическа асоциация
Икономист, Институт за пазарна икономика

Мариана Асенова
Доцент, доктор по финанси, Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов

Лъчезар Богданов
Икономист, Industry Watch

Анна Бонева
БАКБ

Ива Бождерменова
БАКБ

Катя Бинева
БАКБ

Ивайло Ботев
БАКБ

Иван Върбанов
Доцент, Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов

Георги Ганев
Програмен директор, Център за либерални стратегии
Член на управителния съвет, Българска макроикономическа асоциация

Борислав Георгиев
Главен директор в Българската стопанска камара

Георги Георгиев,
Изпълнителен директор, Кларима ООД, Русе

Николай Герчев
Икономист, Университет Пантеон-Асас, Париж

Красимир Гумнишки
БАКБ

Боян Дамянов
Българско общество за индивидуална свобода

Любомир Данчев
журналист, "Още инфо"
Българско общество за индивидуална свобода

Мартин Димитров
Икономист, Институт за пазарна икономика

Анелия Димитрова
БАКБ

Мартин Заимов
Член на управителния съвет на ИПИ
Бивш подуправител на Българската народна банка

Надя Захариева
БАКБ

Андрей Захариев
Доцент доктор по финанси, Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов

Директор на Центъра за магистърско и дистанционно обучение

Татяна Иванова
икономист-счетоводител, член на Института на професионалните счетоводители в България

Боян Икономов
БАКБ

Лидия Илинова
Икономист, International Partners Group Ltd.

Георги Киров
Заместник-председател, Българско дружество “Фридрих Хайек”

Светла Костадинова
Икономист, Институт за пазарна икономика

Елена Маринова
Финансов анализатор, Първа финансово-брокерска къща

Цончо Цончев
Политолог и редактор, Media Times Review

Калин Манолов
Председател, Българско общество за индивидуална свобода

Божидар Маринов
Председател, Българско общество за индивидуална свобода

Станислава Милева
БАКБ

Милен Недев,
IT мениджър и редактор, Media Times Review

Павлина Петрова
Директор, Economic Policy Research Center, Euro-Balkan Institute

Петя Платиканова
Икономист, университет Pompeu Fabra, Барселона

Светлана Райкова
БАКБ

Красен Станчев
Изпълнителен директор, Институт за пазарна икономика

Георги Стоев
Икономист, Industry Watch

Петър Стоилов
БАКБ

Гергана Стоянова
БАКБ

Веселина Тодорова
БАИФ

Асенка Христова
Икономист, Industry Watch

Мария Цукровска
БАЕФ

Димитър Чобанов
Икономист, Институт за пазарна икономика

Владимир Янков
Central European University

Йордан Янков
Българско общество за индивидуална свобода

Радина Анастасова

Асен Ангелов, Главен инженер, Американски колеж в София

Даниел Апостолов

Ивайло Ганчев

Наташа Гайдарова

Страшимир Мавродиев, Учен

Наталия Николова, Научен работник

Благо Серьов

Деница СтрахиловаМожете да подкрепите отвореното писмо по и-мейла

до 17 март 2004, сряда


Писмото подкрепят: