Media Times Review    Google   
___

гражданско общество
 март 2005

Свобода сега

Втора петиция на свободните ямболски занаятчии


ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ САМОВЛАСТИЕТО НА ПАРТИИТЕ И ТЯХНАТА ДЪРЖАВА

До Президента на РБ
До Министър-председателя на РБ
До Парламентарно представените партии в НС на РБ
Копие до г-н Джеймс Пардю, посланик на САЩ в РБ
Копие до българските медии, синдикати и НПО


Дами и господа,

Изминаха 3 месеца от времето, когато изпратихме първата наша петиция до всички вас.

В нея ние, като граждани на Република България, ви сезирахме и най-остро се противопоставихме срещу законотворческите ви своеволия и институционалната ви злоупотреба с наши политически, икономически и граждански права, чрез което нарушавате фундаменталните ни права на живот, на свобода и на сигурност. Тъй като Народното събрание е законодателният орган, който прави възможна тази злоупотреба, ние отправихме към вас конкретни искания, с които да защитим не само правата си, но и основния принцип, на който се гради всяко цивилизовано общество - принципът на признаването на индивидуалните права, откъдето произтича народният суверенитет.

1. Противопоставяйки се на данъчните закони, които приемате без наше съгласие и одобрение, и с които конфискувате продукта на нашите усилия:

     • Ние поискахме да премахнете прогресивния данък, прогресивно отнемащ правото ни на развитие, на справедливост и равнопоставеност пред закона, и да приемете единен пропорционален данък върху доходите и печалбите, в размер от 10%.

     • Ние поискахме да намалите данък добавена стойност от 20% на 10%, за да защитим правото си на свободна икономическа инициатива и свободна размяна.

     • Ние поискахме да намалите здравните и пенсионни осигуровки наполовина, защото превърнахте общественото и здравното осигуряване от наше право по конституция в задължение по декрет.

С този данъчен гнет всички вие превърнахте икономическите ни права в трудова повинност, а правото ни на собственост - в илюзия.

2. Противопоставяйки се на Вашата Голяма Държава, която вие разширихте без наше съгласие и одобрение (3.7 пъти по-голяма от времето преди „прехода“) и намесата й в личния ни живот, ние поискахме да освободите пазара от присъствието й, не само защото свободният пазар е двигател на успяващите общества, а и защото издръжката на Държавата-Канибал е задължение, вредно за здравето и живота на всеки индивид.

3. Противопоставяйки се на привилегиите, основани на партиен статус, които си узаконихте без наше съгласие и одобрение, ние поискахме промени в конституцията и избирателния закон, които да осигуряват еднакви политически и избирателни права на всички граждани. Правото на представителство е основно политическо и икономическо право на всеки гражданин. Отнемайки ни това право и представяйки го единствено като партиен избор, вие направихте от нас, гражданите, политически имигранти в собствената ни страна.

Дами и господа партийни представители,

Вие знаете, че не сте народни представители. Всички злоупотреби и нарушения на правата ни може да са оправдани от Вашето законодателство, но то е законоиздевателство върху волята на всеки български гражданин, с изключение на партийния елит и неговите щатни избиратели - обслужващата го бюрокрация.

Вие знаете, че България не е демократична страна. Тесен е едномерният свят на ляво и дясно, в който искате да притиснете всички български граждани и многообразието на живота. Недоверието към партиите и вашата държава е криза на политическия модел, който ни натрапвате. Вие не допуснахте гражданите до властта, както и контрол върху властта от страна на ражданите и гражданското общество, на което отредихте ролята на гласоподавателна тълпа. Вие превърнахте българския преход към демокрация в партиен поход към морален и икономически упадък, в поход от еднопартийна към многопартийна диктатура - общото между които е подтисничеството и липсата на народовластие.

Вие не искате, но ние ще ви помогнем да разберете истинския проблем. Вижте колко бързо се изхабяват имената на партиите ви. Дори и да ги сменяте всеки ден, онова, което остава до всяко ново ваше име, е думата „партия“, с която приемате за естествено да притежавате изключителното право да се самопосочвате и самоовластявате на всеки 4 години от и в името на народа. Във вашия едномерен и тесен свят на ляво и дясно вие знаете какво стои под вас - едноличната власт на диктаторите, но не смеете да погледнете нагоре, за да видите, че високо над вас стои свободата - свободата на всеки индивид. В ограничения партиен свят на дясно и ляво, вие сте напълно еднакви помежду си в ламтежа за повече власт, за по-голяма държава, за по-големи данъци, за по-голямото им преразпределение. Съвсем еднакви сте по начина, по който преживявате от труда на всички нас. Онова, което за вас е едноличната тирания - това представлявате вие за индивидуалната свобода. Защото това, което като партокрация ви свързва с всеки тиранин, е присвояването на властта и поддържането й с йерархия, насилие, привилегии, измама и пропаганда.

Но власт, изградена от насилие, привилегии, недосегаемост, рано или късно се срутва. И колкото по-голямо е властовото разстояние, толкова по-бързо става това.

Какво ще направим ние?

Ние получихме обратните разписки от всички вас и знаем, че сте добре запознати с първата ни петиция и с нашите искания, които потвърждаваме и сега. Тези наши искания бяха подкрепени от занаятчиите от 25 регионални занаятчийски камари, както и от много неправителствени и браншови организации, както и с подписки от много наши съграждани в страната и извън нея, и чрез интернет. Липсата на отговор бихме приели като мълчаливо съгласие с исканията ни, ако не знаехме, че тя е израз на високомерието ви. Няма да се възползваме от правото си на мълчаливо съгласие, а обявяваме гражданско неподчинение, като:

1. Спираме да внасяме осигурителните си вноски (в пълен размер, а не съгласно исканията ни, като компенсация за това, че всички останали данъци ги потвърдихте в същия размер от 2004). С настоящото декларираме своя доброволен отказ от правото си на обществено и здравно осигуряване. Ние ще създадем частен модел на самоосигуряване, по подобие на този в Чили и в САЩ, на който собственици ще бъдем ние и нашите деца, а не вашата държава. И с който ще подпомагаме нашите възрастни родители и близки.

2. Ние осъзнахме, че притиснати от ежедневната грижа за хляба, пропускаме да видим кой се е разплул в домовете ни. Ако не предприемете необходимите мерки за законодателни и конституционни промени до 2 месеца, които да удовлетворят нашите искания, ще направим отказ на достъп и обслужване в нашите ателиета, магазини и търговски обекти на бюрокрацията - еничарите на вашата власт, които прилежно заместиха бившото 6-то на държавна сигурност, чиято функция е да обезпечат нашата ангария на вашата партийна власт. Свободният пазар е място за доброволна размяна на ползи, а не за насилие. Когато бюрократите станат граждани и започнат да създават ползи, вместо вреди - тогава ще им отговорим със същото. И за да не правите спекулации, ще поясним, че служителите на правото, реда и отбраната не са бюрокрация - държавата оправдава съществуването си само ако защитава живота, свободата и собствеността на индивида.

3. Ако законово не признаете нашите индивидуални политически права, и не постановите равнопоставеност на формите на представителство (дори и в съответствие на предходната Конституция от 1990, в която партиите бяха основна, но не и единствена форма на политическо представителство), ние ще обявим граждански бойкот на изборите. Масов граждански бойкот. За да стане ясно на Европа и на САЩ кой присвоява живота на гражданите в България и как се самоовластява, за да го прави. За да стане ясно на света, че в България няма демокрация, а постсоциалистическа демократура, чийто партийно-колективистичен модел се възпроизвежда не само като се разпорежда с правата и собствеността на българските граждани, но посяга вече и на собствеността на европейските и американски данъкоплатци чрез преразпределение на европейските и американски фондове. Да, ние няма да гласуваме, но ще наблюдаваме изборите, и ще участваме в преброяването на гласовете - за да стане явна партийната псевдодемокрация и липсата на обществен договор, с който оправдавате лъжите си.

Дами и господа партийни представители,тази петиция е гражданско действие.

Не се опитвайте да я усвоявате за партийни нужди. Ако някой от вас има самочувствието на народен представител, то напуснете това партийно „народно“ събрание и бъдете граждани. Има ли някой от вас морала и смелостта да се противопостави открито срещу действащата конституция - този партиен манифест, който е по-дискриминиращ дори и от конституцията от 1990. Дори и вотовете ви на недоверие и смяна на правителства, не са израз на парламентаризъм, а форма на възпроизводство на партийното ви статукво и кланово преразпределение на партийната ви власт.

Не се опитвайте да ни противопоставите с нашите родители - пенсионерите. Достатъчно е само да намалите бюрокрацията си наполовина и при двойно по-нисък осигурителен данък на заетите, те ще получават два пъти по-високи пенсии. Но вие не се срамувате да крадете и от старините им, макар те да са изработили правото си на спокойствие.

Не се опитвайте да ни противопоставите на работници и работодатели, на образовани и необразовани, на здрави и на болни - крайният резултат от принудата, която упражнявате върху всички нас и с която ни задължавате да съществуваме, е съкращаването средно с 10 години живота на всеки от нас.

Уважаеми български съграждани, медии, профсъюзи и неправителствени организации,

Ако и вие имате нужда от свобода, ангажирайте се, организирайте се, направете тази петиция ваша. Не подкрепяйте нас, а подкрепете себе си и свободата, която искаме и на която всички имаме неотнимаемо право. 15 години ни натрапват да избираме по-малкото зло. Докато не бъдат законово равнопоставени партийната и непартийната, груповата и индивидуалната форми на представителство - ние повече няма да участваме в тази измама да “избираме” самовластието на партиите и тяхната Държава! Направете го и вие!

Защото както без хора не може да има общество, така и без индивидуални права не може да има демокрация.

С тази петиция, като американските основатели на новия ред в историята на човечеството, основан на свободата, ние казваме:

„Свобода сега!“

Свобода днес - не утре, не след 15 години! Кажете го и вие.

Свободата е единственият път да постигнем достойнство и самоуважение в живота си - като хора, и като нация.

03-02-2005, Ямбол

Управителен съвет на Районна занаятчийска камара - Ямбол:
Тодор Стоянов - майстор медийна техника и дизайн, председател
Красимир Стойчев - майстор фотограф
Слав Овчаров - майстор златар
Бончо Колев - майстор обущар
Станислав Козловски - майстор ремонт аудио-видео техника
Николай Ников - майстор автомонтьор
Виолета Панайотова - технически секретар на РЗК  


MTR връзки:
Ние протестираме, че за 15 години преход, вие, българските партийни политици продължавате да разширявате Голямата социално-патерналистична държава в малка България, с ясното съзнание, че по своята тираничност Голямата държава с нищо не се различава от държавите на Хитлер и на Сталин. Само с разликата, че диктаторът е заменен с текстове в Конституцията и Закони, които привилегировано предоставят политически права на вашите партии, които вместо демокрация, установиха партийната олигархия като държавно-политическа система в България."