Media Times Review    Google   
___

мастило
 април - май 2007

Венци, с надписът на челото

Мадлена Георгиева

Gipsy Madonna, 1510. Titian. Kunsthistorisches Museum, Vienna

Неделя, късен следобед. По това време животът в малкото градче сякаш е спрял. Площадът е пуст. Всъщност…почти пуст… наоколо се мотаят две кучета, шарени найлонови торбички потръпват под вятъра...и моя милост, тръгнала на разходка „без цел и посока”.

Провинциалната тишина обаче е нарушена от звънлив детски смях.... От някъде изхвърчат двама малчугани, всеки преследващ по една гума от автомобил... Изравнявайки се с мен децата намаляват скоростта и ме оглеждат с любопитни очи. Едното е около 11-12 годишно, височко и русоляво, а другото е по-дребосъчесто и  мургаво. И двамата изглеждат така все едно цял ден са се били с глутница кучета-мръсни, раздърпани, рошави... И щастливи. По-малкият упорито ме фиксира с маслинения си поглед...Усмихвам му се... и той моментално „отразява” усмивката ми. Даже ми прави комплимент: „Много си хубава...” Как се казваш, питам. Венци - отговаря хлапакът.

Венци е на 10 години и живее в „дома”. С удоволствие се съгласява да ми позира за една снимка. В момента, в който се приближавам по-близо до него, забелязвам, че на мургавото челце има някаква странна сянка. Вглеждам се и забелязвам, че това са букви, написани с химикал. Разкривени печатни букви, написани вероятно от дете. В първия миг решавам, че Венци сам си е направил „украса”. Но в следващия миг сърцето ми се свива. На челото на момченцето пише: АЗ СЪМ ЦИГАНИН....

Кой те надраска така, питам. Венци мълчи и смутено се усмихва. Това му го надраска един... в компютърния клуб, обяснява приятелят му. А ти защо позволи да ти пишат по челото?-продължавам да разпитвам малчугана. Големият отново отвръща вместо него: Ми той... за 20 стотинки...

Двамата отново хукват подир гумите.

А аз се опитвам да продължа неделната разходка. Мисля за това колко жестоки могат да бъдат децата. Мисля какъв възрастен ще излезе от онзи, който надписа челото на Венци.. . Мисля, мисля... Мислите ми препускат бясно... като гуми... Опитвам се да ги догоня, но не успявам... Всъщност май не искам.


MTR връзки
Не само днешният, но и по-раншният исторически опит показва, че демокрацията все още не е изстрадана ценност за повечето българи. Както казва Стоян Михайловски България след своето освобождение от османско владичество не е свободна, а освободена страна, българите не са свободни, а освободени.
МОМЧИЛ БАДЖАКОВ

Моделът на управляема демокрация все пак е безнадежно закъснял за бъде успешен и траен. Той е антитеза на глобалната мрежа, в която се развива Европейски съюз. Равнището на конвергенция между отделните страни-членки неизменно води до по-високи равнища на взаимовлияние. Идва Втората вълна. Тази която ще ни освободи от зависимостите на прехода и от неговите сценаристи. Тя ще дойде по-бързо и по-радикално отколкото се представяме. Няма как да станем по-богати и по-свободни, ако не си върнем правото на избор.
Илиян Василев