Media Times Review    Google   
___

преглед
 ноември 2002

Доклад на "Отворено общество" за корупцията в Средна и Източна Европа
Европейската комисия и държавите от ЕС са трайно загрижени от равнището на корупцията в страните-кандидатки, включително и България. В същото време корупцията е проблем и в самия ЕС. Това са част от изводите на авторите на Доклада за корупцията, подготвен от Института "Отворено общество" на унгаро-американския мултимилиардер Джордж Сорос. В доклада става дума и за България, а подробностите сме подготвили по материали на Западногерманското радио, "Ню Йорк Таймс" и електронното издание Юрактив.

В повечето от десетте проучени страни, кандидатстващи за членство в ЕС, корупцията е траен и сериозен проблем. При това - въпреки сериозния натиск, упражнен от Еврокомисията с цел да се намали корупцията преди приемането в Евросъюза.
Очевидно и хората във въпросните страни са на мнение, че корупцията е голяма. Според проучването, две трети от гражданите смятат, че повечето, ако не и всички държавни служители са подкупни. Партиите си купуват изборните победи, убедени са участниците в допитването. Колкото и да е странно, в Полша именно онези опозиционни партии, които са против членството в ЕС, атакуват най-остро корупцията.
Особено тежък проблем за обикновените хора е фактът, че те почти нямат средства за съпротива срещу корупцията, твърдят авторите на доклада. В десетте проучени страни почти не съществуват законни пътища за противопоставяне срещу подкупността. В Чехия съответните разпоредби са още от 60-те години и не вършат никаква работа. Чудно ли е тогава, че доста държавни служители успоредно с това са и притежатели на частни фирми. Посочва се, че за да се спечели държавна поръчка, средно се плащат 10 до 20 процента от стойността на проекта.
Авторите на доклада твърдят, че особено тежък е проблемът с корпуцията в законодателството. От цялата група проучени държави единствено Литва разполагала с действащи инструменти за борба срещу този вид корупция. Обикновено корупцията е навлязла дълбоко в манталитета на хората и е много трудно да бъде изкоренена на мисловно равнище. Не случайно чешкият министър на вътрешните раблоти Станислав Грос твърди: "Това е бягане на дълго разстояние."
Вестник "Ню Йорк Таймс" цитира доклада в пасажа му за България. В България митниците, полицията и здравните грижи функционират единствено, ако бъдат смазани с допълнително заплащане - независимо дали става дума за прекарване през границата на цигари, алкохол и нефт, за по-предно място в списъците чакащи за операция или пък за получаване на субсидирани лекарства. Интересите обаче са толкова мощни, че ефективната реформа трудно ще успее, отбелязва "Ню Йорк Таймс". А европейското електронно издание Юрактив припомня, че докладът приветства намерението да бъдат увеличени предприсъединителните помощи за България и Румъния от гледна точка на борбата им срещу корупцията и желанието им да влязат през 2007 година в Евросъюза.
Авторите на доклада не могат да бъдат упрекнати в едностранчивост. Те обвиняват и държавите от ЕС, които изобщо не дават необходимия положителен пример за борба срещу корупцията. При това те имат предвид не само всекидневието, където корупцията е разпространена и в страните от ЕС, но дори и политиката. Какво да са каже за факта, че ЕС настоява държавите-кандидатки да се присъединят към различните международни споразумения срещу корупцията, докато в същото време част от страните в Евросъюза още не са ги ратифицирали?