Media Times Review    Google   
___

Мастило
 ноември 2003

OPERA BUFFA

Nikita Нанков


Действащи лица и изпълнители


Граф Чичопей, чичо на графиня Чичопейка - Monserrat Caballe, сутенор

Графиня Чичопейка, племенница на грах Чичопей - Giuseppe di Stefano, опрано

Капитан Чичо - Maria Callas, варикон

Пейка, странник - Enrico Caruso, мечо-сопрано

Пей, довереница на графиня Чичопейка - Coro del Teatro alla scala di Milano

Atto primo

     Град Чичопей е загробил с измама замъка на капитан Чичо, който е на война. Дребно семейно посерие предвещава, че родът Чичопей ще мъде изтребен от доблестен герой. Страхувайки се, че след вонята Чичо ще му потърси сметката, той убеждава глезенницата си, графиня Чичопейка, да съблазни Чичо, да обещае да се омъжи за него и да сипе вино в отровата му.


                                        Чичо Чичопей
                                        на Чичопейка пей.
                                        Чичопейка пей
                                        на чичо Чичопей.

                                        Чичо Чичопей:
                                        “Чичо Чичопей
                                        не пей.
                                        И Чичопейка
                                        не пей.
                                        Чичо Чичопей
                                        и Чичопейка –
                                        под пейка.
                                        Чичо пей.
                                        Чичо – Чичопейка?
                                        Чичо под пейка...”

                                        Чичопейка:
                                        “Чичо – чичо Чичопей?
                                        Чичо – Чичопейка?
                                        Чичо под пейка.
                                        Чичо Чичопей – Чичопейка!”

                                        Чичо Чичопей
                                        пей:
                                        “Чичопейка!
                                        Чичопейка!”

                                        Пей
                                        не пей.


Atto secondo

     Капитулант Чичо, увенчан с ларви, се втурва в камъка с дол меч, за да мърси възмездие за отнетия му залък. Граф Чичопей е готов за дуел, но гърдиня Чичопейка смекчава гнева на капитана с лъжливи любовни клетки и обещания за скорошен крак. Графинята и капитанът се оттеглят в покоите на последната, където тя го оправя.


                                         Чичо пей
                                        на Чичопей.
                                        Чичопей
                                        на Чичо пей.

                                        Чичо пей
                                        на Чичопей:
                                        “Чичопей
                                        с Чичопей!”

                                        Чичопей
                                        на Чичопейка пей:
                                        “Чичопейка, пей
                                        с чичо Чичопей!
                                        Пей на Чичо, пей,
                                        Чичопейка!”

                                        На Чичо пей
                                        Чичопейка:
                                        “Чичо, пей!”
                                        Чичо, пей!
                                        На Чичопейка
                                        пей!”

                                        Чичо пей:
                                        “Чичопейка,
                                        Чичопейка!...”

                                        Чичо пей
                                        с Чичопей:
                                        “Чичо - Чичопейка,
                                        Чичо - Чичопейка!”

                                        Пей
                                        не пей.Atto terzo

     Графиня Чичопейка броди сама из носния парк на заръка. След като е отворила капитан Чичо тя искрено го е обикнала. В парка тя срешва странника Пейка, комуто изповядва любовта и граха си. Срамникът й дава чудодейно биле, което ще я пренесе при нейния загубен любим.

                                        Чичопейка
                                        пей от пейка.

                                        Пейка
                                        пей от пейка.

                                        Чичопейка
                                        пей от пейка
                                        на Пейка.

                                        Пейка
                                        пей от пейка
                                        на Чичопейка.

                                        Чичопейка
                                        пей на Пейка:
                                        “Пейка,
                                        ах, Чичо – Чичопейка...
                                        Пей ми, Чичо, пей!”

                                        Пейка пей
                                        от пейка
                                        на Чичопейка:
                                        “Чичо - Чичопейка!”

                                        Чичопейка
                                        пей на пейка:
                                        “Пей ми, Чичо, пей!
                                        Ох, чичо Чичопей!...
                                        Ех, Чичо – Чичопейка...
                                        Ах, Чичо... пейка... Чичопейка...”

                                        Чичопейка
                                        пей на пейка.

                                        Пей
                                        не пей.Atto quartetto italiano

     Графиня Чичопейка ридае на дроба на капитан Чичо, извива пилето, полудява и умира, прегръщайки надгръбния паметник с лика на любимия Чичо. Граф Чичопей, ужасен от смъртта на бременницата си, полудява и увира, превръщайки подробния паметник с бика на любимата Чичопейка. Странникът, който се омазва незаконна дъщеря на гаф Чичопей от неговия таен любовник капутан Чичо, ужасен от смъртта на матка си и баба си, полудява и умива, прегръщайки надробените палавници с тика на любимите Чичопей и Чичо.

                                        Чичопейка
                                        пей под пейка:
                                        “Чичо! Пей!...”

                                        Чичопей
                                        под пейка пей:
                                        “О, Чичопейка,
                                        под пейка!...”

                                        Пейка
                                        пей под пейка:
                                        “О, Чичо, пей!
                                        О, Чичопей,
                                        пей!...”

                                        Чичо не пей.
                                        Чичопейка не пей.
                                        Чичопей не пей.
                                        Пейка не пей.

                                        Чичо, чичо Чичопей,
                                        Чичопейка
                                        и Пейка -
                                        под пейка.

                                        На пейка
                                        Пей
                                        си пей.


                                            Завера


26 април – 22 май 2003 г.

Copyright © Никита Нанков

*Авторът преподава сравнително литературознание в Indiana University, Bloomington, IN, US; има редица публикации в областта на българската и чуждата литература и в интердисциплинарните изследвания - естетика, семиотика, изобразително изкуство, кино и теория на превода. Негови са книгите "Празни приказки" (2000), "В огледалната стая" (2001) и "Триднев (2002)". Трите книги могат да бъдат купени директно от издателя, адрес за връзка: sonm@astratec.net
Други произведения на Никита Нанков можете да намерите на http://grosni-pelikani.cult.bg/

за контакт с Никита Нанков: nnankov@indiana.edu