Media Times Review    Google   
___

Мастило
 ноември 2004

 Никита Нанков

  

ДИСКУРСИ НА ДРУГОСТТА

 

 

Пак бръквам с пръст в кутията -

пак нямам от теб писмо.

Пак пише ми, демек, самотията:

“Пък тъй ти било писано!”

 

Писмата ми вечер дълго не препрочиташ

будувайки, както някога.

Парата вече на Mr. Drug предпочиташ,

будалкайки ме с “нямам кога”.

 

Третия герой съм в стара история

(а първия и втория сте ти с D---).

И онтологично си мра в предмодерна истерия -

нищо, че нещо съм постмодернист: ъъъ...

 

 

10 декември 2002-12 февруари 2003 г.

 
Copyright © Никита Нанков

*Авторът преподава сравнително литературознание в Indiana University, Bloomington, IN, US; има редица публикации в областта на българската и чуждата литература и в интердисциплинарните изследвания - естетика, семиотика, изобразително изкуство, кино и теория на превода. През 2004 година е публикувана на хърватски книгата му (POST)MODERNISM & (POST)COMMUNISM: ESSAYS ON THEORY, FILM, AND LITERATURE. Негови са книгите "Празни приказки" (2000), "В огледалната стая" (2001) и "Триднев (2002)". Трите книги могат да бъдат купени директно от издателя, адрес за връзка: sonm@astratec.net
Други произведения на Никита Нанков можете да намерите на http://grosni-pelikani.cult.bg/

за контакт с Никита Нанков: nnankov@indiana.edu

MTR Архив
Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков

Никита Нанков