Media Times Review    Google   
___

икономика
 ноември 2004

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ЯМБОЛ
8600 Ямбол, ул. Търговска 2, ет.2, ст.7
Тел.: 046/ 664343
Email: rzk_yambol@abv.bg

 

ОТВОРЕНО ПИСМО


До Президента на Република България
До Председателството на Народното събрание на РБ
До Министър-председателя на Република България
До Парламентарно представените партии в Република България

Копие до Българските медии, синдикати, неправителствени организации.


ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ
Срещу подготвяния нов данъчен гнет и за 2005 година


Дами и господа,

В рамките на предоставената ни от Закона възможност, ние като регионални представители на ямболското занаятчийско съсловие [1] , и преди всичко, в качеството си на граждани - данъкоплатци в Република България, уверени че достойнството на всеки индивид се корени в неговите лична и икономическа свободи,

Най-остро се противопоставяме и:

1. Протестираме, срещу подготвяните от всички вас - българските партийни политици нови конфискационни данъци за 2005 година. Вие прекрасно знаете, че проблемите на българското здравеопазване и образование, проблемите с демографския срив, безработицата и корупцията в България, са функция от данъчния произвол и тиранията на Голямата държава, която създадохте. Но тъй като не щастието, а страданието на гражданите и груповите конфликти помежду ни, са вашата хранителна среда, вие подготвихте новите данъци, с които да ни противопоставяте и разделяте.

2. Протестираме, че за 15 години преход, вие, българските партийни политици продължавате да разширявате Голямата социално-патерналистична държава в малка България, с ясното съзнание, че по своята тираничност [2] Голямата държава с нищо не се различава от държавите на Хитлер и на Сталин. Само с разликата, че диктаторът е заменен с текстове в Конституцията и Закони, които привилегировано предоставят политически права на вашите партии, които вместо демокрация, установиха партийната олигархия като държавно-политическа система в България.

3. Протестираме срещу партийната Ви избирателна система и присвоеното право Политиката да е само право на партиите (чл.12, ал.2 на Конституцията “... сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност... ”(?!), и чл.11, ал.3: “Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите...”). Такова право е откраднато право. А така “цялата държавна власт произтичаща от народа...” (чл.1 от Конституцията) е присвоена власт. Със съзнателното отнемане на преките ни политически и представителни права на граждани, вие отнемате и подменяте нашата действителна политическа воля.

4. Протестираме, че вие, българските партийни политици, вместо да защитавате чрез институциите правата на нас, гражданите - нашият живот, свобода и собственост, превърнахте Държавата в най големия нарушител на правата ни - в насилник и рекетьор, като заставяте възрастните и възпитавате младите да са зависими, и да молят за благоволението на Правителство и Власт. Голямата Ви държава е оправдание за големите Ви харчове, а Големите Ви харчове са оправдание за още повече власт и още по-Голяма държава.

5. Протестираме, срещу такова скъпо управление и власт, които наказват всяка икономическа инициатива и дейност, не само заради скъпата Ви издръжка (42% от БВП - 2-3 пъти повече от развитите страни). Вие ни наказвате с данъци и ни тормозите със самовъзпроизвеждащи се и умножаващи се институции, вие ни наказвате заради това, че сме се родили в България, наказвате ни, за това че имаме деца, наказвате ни за това че нямаме деца; наказвате ни, когато не работим, още повече ни наказвате, когато работим; наказвате ни, защото сме деца или защото сме възрастни - когато се пенсионираме, наказвате ни, когато се разболеем, наказвате ни, когато творим, когато инвестираме, наказвате ни, когато сме потребители. Като наказвате всеки наш спечелен лев с данъци от 56 до 72 стотинки, всички вие възпитавате неуважение към труда, и предопределяте упадък.

6. Протестираме срещу лицемерната ви щедрост да дарявате на болните деца хиляди, а да разпределяте милиарди от “бюджетни излишъци”. Т.н. бюджетни излишъци са незаконно надвзет данък, а не печалба (освен ако не сте приели Държавата за Ваша частна фирма). А всяко разпореждане с незаконно надвзетото е кражба и злоупотреба с власт. Фалшива е и гордостта Ви от икономически растеж, който се дължи на валутни помощи от чужбина до възрастни родители и деца в размер от 720 млн. евро годишно.

7. Протестираме срещу този едностранно натрапен “обществен договор - да вземаме решения вместо вас”, който не одобряват и срещу който се противопоставят (като не гласуват) много над половината от българските граждани, но го изпълняват по силата на факта, че живеят на територията на една страна, чийто граници са не физическите, а данъчните граници на България, която вместо страна на демокрация и на свободен пазар, вие превърнахте в икономически и данъчен затвор. Духовното и физическо изражение на тази принуда, наричана “обществен договор”, е намалената с 10 г. за мъжете и 8 г. за жените продължителност на живота на българина.

Отвратени сме от перспективата да работим до изнемогване и да живеем с 10 години по-малко, за да успяваме да ви изхранваме и да осигуряваме Вашите пенсии.

Какво искаме ние:

1. Ние вярваме в достойнството на труда. За да се възстанови, това достойнство се нуждае от справедливост и равенство пред закона. Ние искаме да премахнете прогресивния данък и да приемете единен пропорционален данък [3] [4] върху доходите и печалбите, в размер от 10%.

2. Ние вярваме в личната отговорност, инициатива и полезност на свободния индивид. За да се освободи тази полезност и инициатива в обществото: Ние искаме да намалите данък добавена стойност от 20% на 10%.

3. Ние вярваме само в личната щедрост и загриженост към останалите хора, а не на щедростта на държавата. Възможност за такава щедрост и загриженост трябва да имат всички. Ние искаме да намалите здравните и пенсионни осигуровки наполовина.

4. Ние вярваме в спестовността и в предвидливостта. Ние искаме да “замразите” като резерв по изпълнение на т. 1, 2 и 3, т.н. “бюджетен излишък” от 2004-та от над 1 млрд. лв., или да го възстановите на всички български данъкоплатци като незаконно надвзет данък.

5. Ние вярваме в Свободния пазар и Конкуренцията като естествен неинституционален двигател на успяващите общества. Ние искаме да намалите Вашата Голяма държава и намесата й в личния ни живот и да освободите Пазара от присъствието на държавата.

6. Ние вярваме в ползата от политическата конкуренция. Ние искаме да промените избирателния закон и да осигурите еднакви политически и избирателни права на всички граждани - независимо дали са партийни членове или не. Обществата, които процъфтяват, са онези, които контролират Държавата и съдбата си. А за да е възможно това, нашето общество трябва да има възможност да избира като свои представители почтените и кадърните.

Какво ще направим, ако не изпълните нашите искания? Ще ви кажем.

Но първо ще поканим за подкрепа на тази Петиция и искания всеки, който ги счита за свои.

Уважаеми български съграждани, медии, профсъюзи и НПО,

Ако тази петиция е Вашата петиция - ангажирайте се, организирайте се, разгласете я, обявете подписка до края на месец ноември и я изпратете до съответните институции. Никой няма да защити интересите ни ако сами не го направим. Това е най-мирното средство за рязко подобряване на икономическото съществуване на цялата нация.

Дами и господа партийни политици,

Тази петиция е гражданско действие. Не се опитвайте да я усвоите за партийни нужди, а я подкрепете като граждани, за да възстановим заедно достойнството на родителите си и да заслужим уважението на децата си.

Ние всички имаме нужда от свобода и справедливост, които ще възстановят нашата жизненост, самочувствие и единство като общество.


12.10.2004 г.
гр. Ямбол

Управителен съвет на РЗК - Ямбол

Тодор Стоянов - майстор медийна техника и дизайн, председател
……………………………….
Красимир Стойчев - майстор фотограф
……………………………….
Веселина Каратодорова - майстор фризьор
……………………………….
Слав Овчаров - майстор златар
……………………………….
Бончо Колев - майстор обущар
……………………………….
Станислав Козловски - майстор ремонт аудио-видео техника
……………………………….
Николай Ников - майстор автомонтьор
……………………………….
Нина Ковачева - майстор оптик
……………………………….
Виолета Панайотова - технически секретар на РЗК
……………………………….


********

[1] РЗК - Регионална занаятчийска камара, съгласно Закона за занаятите, е областната структура на занаятчийското съсловие, която за разлика от други юридически лица е със самостоятелна издръжка, без държавни субсидии и има публично правен статут. РЗК - защитава интересите и подпомага занаятчиите, подпомага членовете си в осъществяване на занаятчийското обучение, провежда изпити за признаване на квалификациите - чирак, калфа, майстор и др.

[2] Древните гърци са смятали, че данъчното облагане е показател за равнището на свобода във всяко общество. "Тиранин" (гр.) първоначално означава "управител, който въвежда облагане на дохода (преки данъци)". "Тираницидийството", т.е. покушението срещу живота на тиранин, и в Древна Гърция, и в Рим било почти винаги оправдавано и от съдилищата, и от общественото мнение. А "филантроп" (обичащ човека, човеците) се употребява първо в смисъл на "владетел, който намалява или опрощава данъците". Логиката на тази словоупотреба е очевидна: уважението към частната собственост е основа на свободата, данъчното облагане е изземване на част от нея; когато тази част е неприемливо голяма по размер, общественото положение на отделния човек се доближава до това на роба. (за повече виж в www.ime.bg)

[3] Предложението за пропорционален (плосък) 10% данък на РЗК Ямбол е от лятото на 2003 г., но не е патент на РЗК. Много източно-европейски държави в преход реформираха и реформират основно данъчните си системи с пропорционален данък от 10 до 15% - единен, както за облагане доходите на физическите лица, така и за всяка стопанска дейност (при някои даже е нулев). Тези страни (вкл. и Русия) се радват вече на непосредствен икономически растеж и само за 3 години имат двойно повишаване на жизненото равнище и икономическата свобода на своите граждани. Успоредно с това се увеличават и приходите в държавния бюджет, поради разширената маса на облагане, в резултат на увеличената активност и участие в икономическия живот. Точно по този начин става възможно вдигане на стандарта на живот и на трудово незаетото население - деца, пенсионери, болни. Русия има 13% плосък данък, Латвия намалява данъка от 15 на 12.5%, Сърбия планира намаляване от 14% на 10%, Кипър - 10%, Ирландия - 12.5%, Македония - 15%. Тези проценти са еднакви за облагане доходите на физическите лица и печалбите от стопанска дейност. Т.е. спазва се принципът за еднакво данъчно третиране на данъчно задължените лица. В България през март, тази година водещи български икономисти и финансисти обосноваха в писмо до финансовия министър необходимостта от намаление на данъците в България и необходимостта от въвеждане на плосък 10% данък (виж www.ime.bg).

[4] Предимството на единния данък е, и че прави по-единно всяко общество и нация, а не го противопоставя вътрешно на съсловия и групи, т.е. личната енергия се ангажира с непосредствените ползи, които могат да бъдат реализирани чрез пазара, към другите членове на обществото. Образно казано, делът на всеки се увеличава чрез общото увеличаване на баницата, а не чрез увеличаване на груповото или лично парче в една намаляваща баница. Прогресивният данък, напротив, прогресивно отказва всеки индивид да се развива и да разширява резултата от усърдието и от труда си.


Форуми Media Times Review