Media Times Review    Google   
___

Мастило
 октомври 2004

ДОКТОР ФАУСТ

(Драма с действие)

Кристин Димитрова


Фауст:

Болцано критикува Кант
в концепцията му за логиката,
ала Фон Дун предупреждава,
че иде реч за успоредни прочити
на разделените по време
и място философски погледи -
да, очевидно логиката не е прескриптивна,
а дескриптивна според Кант,
ако се съди по цитатите,
подайте ми, ако обичате, дискетата
…онази там, да!, с етикетчето…

Мефистофел:

Готви се, Фаусте!

Фауст:

Какво да готвя? Sorge! Angst!
Така назад съм с феноменологията -
Като помислиш, Хусерл (пак математик,
не може ли по-малко математика!)
от том на том се ревизира -
Philosophie der Arithmetik
в края на века -
въобще, говорейки за чиста логика, …

Мефистофел:

Не се разсейвай, Фаусте!
Заради теб дойдох.
Предлагам всичко,
ето договора.

Фауст:

Какви са тези формуляри -
попълних данъчните декларации.
Ах, как не мога да чета,
че все ще ми попречи някой!

Мефистофел:

Виж, аз предлагам власт над всичко.

Фауст:

Човече, който и да си,
дори да си самия дявол,
дръпни се, пиша дисертация.

Мефистофел:

Самият дявол съм!

Фауст:

Добре. В известен смисъл има
и дуализъм в християнството,
но Тилих не е прав за Шопенхауер.

Мефистофел:

Човече, само подпиши!

Фауст:

Не мога да ви заверя,
не съм ви виждал през семестъра.

Мефистофел:

Нещастен аз! Кога изчитат
безкрайното море от книги,
та да се сетят и за мен?

Фауст:

Не ги четат.
Напразно пишем.

Copyright © Кристин Димитрова