Media Times Review    Google   
___

Технологии
 септември 2003

Как би изглеждал света,
ако интернет е безплатен като въздуха?

     Опитайте се за момент да забравите за месечните такси. Помечтайте си, че интернет Ви излиза толкова евтино, колкото и слушането на радио. Като единственото условие за това е да имате приятелски отношения със съседите си. Кореспондентът на BBC Марк Уорд Ви запознава с една новаторска схема, която би могла да направи тази мечта реалност.

     Първоначалната идея на интернет е да свързва различни общности, хора с общи интереси, който да се откриват един друг в безграничното киберпространство, по-лесно и бързо от когато и да е било преди това.

     За жалост от този замисъл не е останало твърде много.

     Повечето уеб експедиции са самотни дейности, в които потребителите разглеждат уебсайтове, представляващи интерес за тях. Диалогът, общността и приятелството почти напълно отсъстват.
По-скоро откривателство, отколкото общуване.

     Но се намират и запалени интернет потребители, които ни показват нагледно колко различно биха могли да са нещата.

Радио излъчвания

     Проект, наскоро стартиран в Лондон, наречен Consume, си е поставил задачата да научи хората как биха могли да споделят своите интернет връзки, софтуер и опит с помощта на мрежи, разлизирани чрез безжични технолигии.

     Разчитащ изключително на междуобщностни отношения, Consume използва технология, базирана на радио модеми, за да създаде мрежа от възли, към които всеки, разполагащ с безжична мрежова карта би могъл да се включи.

     Основната идея е, предоставяйки възможност за споделяне на интернет, хората да бъдат освободени от необходимостта да плащат високи месечни такси за интернет достъп.

     В момента в Лондон има над 400 Consume възела и много повече техни потребители.

     Основателят на Consume Джеймс Стивънс дава за пример изключително високата активност в районите Хакни и Хокстън. Там той е участвал в реализирането на уъркшоп за издигането на антени, така че повече хора да могат да се включат в проекта.

     Г-н Стивънс надълго ни разказва истории за незаконно използвани имоти, свързани с безжини мрежи, създадени за обмен на музика, споделяне на информация и обикновено общуване.

     Хората използват възлите на Consume, за да играят в мрежа, да слушат музика, да търсят необходимата им информация.

     "Проектът много бързо надхвърли първоначалната идея и започна да се движи по свои собсвтени пътиша", споделя неговия създател.

История на начинанието

     Идеята за Consume се е зародила от опитите от 1995 година на г-н Стивънс да сподели своята скъпа високоскоростна интернет връзка с други съседни бизнес организации.

     Тъй като е незаконно да се опъват кабели над улиците, Стивънс е бил принуден да използва директни връзки, реализирани с помощта на микро вълни.

     Разстоянието от тази първоначална схема до идеята за използването на безжични мрежи и споделянето на трафика било твърде малко.

     "Постепенно осъзнахме, че има потенциал за широко разпространение и лесно използване на устройствата, предаващи данни със скорост 11 мегабита в секунда", разказва Стивънс.

     В момента Стъвънс работи по откриването на 5 нови Consume възли в Дептфорд, които ще бъдат достъпни за всеки.

     Възлите ще се свързват към интернет мрежата посредством безжични технологии и ще разпределят достъпа с помощта на антени, поставени по покривите на няколко съседни сгради.

     Това начинание ще послужи и като пилотен проект, чрез който да се открие как най-добре може да се анонсира реализацията на Consume мрежата пред петте хиляди хора, които би могла да обслужва.

     Вероятно помощ в тази насока ще окажат организаторите на X Arts фестивала в Дептфорд и рекламата, съпровождаща това събитие.

Включване в мрежата

     Понастоящем Consume възлите обслужват малки групи и общности, като поради това целият трафик за тези потребители преминава през техните връзки.

     Един Consume възел обикновено е съставен от базов комютър, безжична карта и някакъв софтуер, който се грижи за оптимизиране на скоростта на трафика.

     Евентуално възлите биха могли да формират и една по-голяма мрежа, която да управлява и оптимизира трафика на всички нейни потребители.

     Успехът на Consume довежда до създаването на подобни безжични мрежи в цяла Великобритания. Вече има изградени мрежи от типа на Consume в Брайтън, Лутън и Единбург.

     Уелската агенция за развитие дори проучва възможностите за използване на безжичните мрежи за свързаването на селските общности към интернет.

     Общности, създадени с помощтта на безжични мрежи, съществуват и в САЩ, Испания, Германия и Австралия, като всички те са създадени с една и съща цел: да направят интернет достъпен за мнозинството.
Това е идея, която се връща назад към ранните безгрижни дни на интернет, когато основните мотиви за развитието му са били достъпността, равенството и чувството за общност. Пълна противоположност на изпъстреното с реклами пазарно пространство, в което се е превърнала в момента световната мрежа.

     Но може би с помощта на Consume или други подобни проекти, както и на неколцина приятели може да успеете преоткриете това неописуемо чувство на принадлежност.