Media Times Review    Google   
___
Media Times Review
 

Условия за препечатване и разпространение
на авторски или преводни материали,
собственост на авторите или на преводачите на
Media Times Review

Всички преводни или авторски материали, собственост на хора от екипа на Media Times Review, са свободни за препечатване.


Медии или други организации, които желаят да публикуват текстове, подготвени от екипа на Media Times Review, трябва да се съобразят с едно от следните условия:

- при препечатване и разпространение на авторски или преводен материал, собственост на автор или преводач от Media Times Review, трябва да бъде посочено името на автора или преводача (ако е отбелязано) и да бъде цитиран точно източника. Например: "публикувано в Интернет изданието за политика, изкуство и идеи Media Times Review (www.mediatimesreview.com)". В случай, че материалът се публикува в Интернет, трябва да бъде включен и линк (връзка) към източника Media Times Review.

- при препечатване и разпространение на авторски или преводен материал, собственост на автор или преводач от Media Times Review, трябва да бъде посочено името на автора или преводача (ако е отбелязано име). Посочването на Media Times Review под използвания материал не е задължително, но медията или организацията, които публикуват текста, трябва да сложат реклама или банер на Media Times Review (с линк към сайта, ако текста е в Интернет) на същата страница, където е публикувана статията или на друго забележимо място.

- при препечатване и разпространение на авторски или преводен материал на Media Times Review, трябва да бъде посочено името на автора или преводача (ако е отбелязано име). Медията или организацията, ползващи материала, може да не цитират източника Media Times Review или да не поставят реклама на изданието, но трябва да заплатят труда на автора или преводача. Цената за преводен или авторски материал е между 20 и 40 лева, в зависимост от големината и съдържанието на текста.


Екипът на Media Times Review е отворен към възможности за сътрудничество с други медии или организации. За контакт с редакторите, пишете на адрес: editor@mediatimesreview.com